Normes de seguretat

Article 1r:
La conducció dels Karts s’haurà d’efectuar de forma correcte. Podrà donar-se per finalitzada l’activitat, en el cas que no es compleixi aquesta norma, perdent l’import total sense dret a reclamació si es donen alguna d’aquestes causes: 

1. Per sortir-se de la pista.
2. Per envestir les barreres de protecció.
3. Per tancar o no cedir el pas. 
4. Per empènyer algun vehicle en circulació. 
5. Per no fer cas a les senyals del personal del karting.
6. Per conduir perillosament.
7. Per quedar-se en els Boxes (zona perillosa) o por  per altres causes justificades que estimi el responsable de pista. 

Article 2n:
Està totalment prohibit quedar-se a la zona de boxes.
Una vegada adquirit el tiquet, tindrà que esperar el seu torn darrera la tanca protectora. Les persones que no compleixin aquesta norma, seran responsables de qualsevol dany que puguin patir o causar per infringir la normativa.  
Només es pot entrar o sortir de la zona de boxes, quan el personal del karting ho indiqui. Si no fa cas de les indicacions del personal de pista, pot perdre el dret a realitzar l'activitat i a  l'import del ticket.

Recordi, per la seva seguretat: ¡NO ES QUEDI A LA ZONA DE BOXES!

Article 3r:
Està prohibit fumar a la zona de boxes i quan els karts estiguin rodant a pista. 

Article 4t:
En el cas que un conductor provoqui un accident, aquest s’haurà de fer responsable dels danys o desperfectes ocasionats al vehicle i/o a tercers. 

Article 5è:
És obligatori l’ús del casc durant la conducció. Aquest li serà entregat pel personal del karting abans de l’inici de l’activitat. Tanmateix, l’usuari haurà de portar una vestimenta adequada per l’activitat.

Article 6è:
Està prohibit llençar objectes com: calçat, ulleres, roba, casc...des del kart.

Article 7è:
En cas d’averia o d’una incidència amb el kart, si aquest es queda aturat a la pista no baixi del kart perquè és molt perillós. El que ha de fer en aquest cas, és aixecar la mà i esperi a ser atès pel personal del karting. 

Article 8è:
EVENTS KARTS, té cura que els karts estiguin en les condicions òptimes per ser utilitzats. No obstant, si considera que el seu vehicle no es troba en les millors condicions per realitzar l’activitat, aturis a boxes una vegada hagi fet la primera volta. No esperi al final de l’activitat per fer la reclamació, ja que aleshores serà impossible oferir-li algun tipus de compensació, ja que haurà consumit l’activitat contractada. 

Article 9è:
Aquesta empresa podrà anul·lar qualsevol tiquet ( fent la devolució de l’import abans de pujar al kart) si ho creu necessari, per qualsevol causa justificada: estat de embriaguesa, no tenir l’edat o l’alçada reglamentària…

Article 10è:
L’empresa es reserva el dret de vendre els tiquets fora de l’horari previst per causes meteorològiques, per deficiències de l'enllumenat de la pista o per causes de força major. Els tiquets venuts, seran abonats o l’activitat s’ajornarà per un altre dia. 

Article 11è:
El preu del tiquet és per persona i kart. No es podran repartir les voltes ni el temps total de l’activitat entre diferents usuaris. 

Article 12è:
La conducció dels karts haurà de ser correcte, cedint el pas als corredors que vulguin fer un avançament.
Els avançaments s’hauran de fer sempre que no es posi en perill la seguretat, amb el fi d’evitar accidents. 

Article 13è:
No es pot conduir un kart sense el casc homologat i degudament assegurat. Les persones amb el cabell llarg l’hauran de portar recollit dintre del casc.

Article 14è:
Durant l’activitat a pista, cap part del cos pot sortir del kart.

Article 15è:
No es pot conduir un kart sense calçat o sense el calçat adequat. 

Article 16è:
No es pot pujar al kart amb roba que pengi com: mocadors, bufandes…

Article 17è:
EVENTS KARTS no es fa responsable dels objectes que es puguin perdre durant la conducció del kart i que no hagin estat prèviament dipositats a la taquilla. 

Aquest reglament, ha estat aprovat per EVENTS KARTS. En tot moment, volem vetllar per la seguretat dels nostres clients. Per a qualsevol reclamació, li demanem que es dirigeixin al director del karting, el qual l’atendrà amb molt de gust.