Adult / Tandes Adults

Kart Experience

Preu 50.00 €
Temps 10' per tanda
Tandes 3
Descripció

Descripció

L'experiència inclou 2 tandes de 10' amb el SR4 i 1 tanda de 10' amb el Rotax RX7 Max.

Limitació

Limitació

Per poder fer la tanda amb el Rotax RX7 és obligatori tenir el carnet de Events Karts. L'experiència és intransferible.