Adult / Tandes Adults

Tanda Sodikart RX7 Max

Preu 35.00 €
Temps 10' per tanda
Tandes 1
Limitació A partir de 16 anys
Descripció

Descripció

L'activitat consisteix en fer 1 tanda de 10' amb el Rotax RX7 Max.

Limitació

Limitació

És obligatori disposar del carnet de Events Karts. El tiquet és personal.

Kart

Kart

SodiKart RX7 Max és un kart amb un disseny elegant, segur, fàcil de conduir i molt fiable. Motor Rotax Max - 22CV.